Om Fanø Trim Center

Om Fanø Trim Center

Foreningen Fanø Trim Center blev af frivillige kræfter stiftet tilbage i 1998. Foreningen drives fortsat på frivillig basis af en bestyrelse. Èn gang årligt, i april måned, afholdes generalforsamling. Størstedelen af de nuværende maskiner er anskaffet i én portion i 2013 efter tilskud fra LAG og private sponsorer.
Bestyrelsen arbejder kontinueligt på at sikre, at der hele tiden er tidssvarende maskiner, der skal være med til at sikre, at vi fortsat kan honorere krav og behov. Dette for at sikre, at borgerne ikke bare får lyst til at træne, men også får lyst og mulighed for at gøre det lokalt, på Fanø.
Foreningen lægger vægt på arbejdet med at fremme sundheden og styrke forebyggelsen.
I foreningen skal der være aktuelle tilbud til alle på tværs af alder og formåen. 

Åbningstider

Fanø Trim Center tilbyder adgang til styrketræning
hver dag mellem kl. 5.30 og 22.00

Trim priser

1 år 1600,-
1 år (junior under 18 år) 1000,-
½ år 1200,-
3 måneder 750,-
1 måned 400,-
1 uge (turister og gæster) 150,-
Spinning for ikke-medlemmer (gratis for medlemmer af Fanø Trim Center) 30,-
Manglende afbud til spinning 30,-
Alle over 60 år (for 3 måneder) 400,-
Juniormedlemsskab gives til hjemmeboende børn under 18 år, hvis én forælder fra husstanden i samme periode er medlem af Fanø Trim Center. Der gives kun en juniorrabat pr. voksen. Alle priser tillægges et depositum på kr. 100,- for nøglebrik ved indmeldelsen. Beløbet refunderes i henhold til indmeldelsesblanket.

For medlemskab eller øvrige spørgsmål kan Carl Christiansen kontaktes på foreningens telefon tlf. 29 89 30 95 alle hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 11.00